СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ 2016 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики у Київській області

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 квітня 2016 року становила 1732,6 тис осіб.

Упродовж січня–березня  чисельність населення збільшилася на 368 осіб. Збільшення чисельності населення області відбулося виключно за рахунок міграційного приросту – 2940 осіб, водночас зафіксовано природне скорочення – 2572 особи.

 Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня становила 17,8 тис осіб. Із загальної кількості безробітних жінки складали 58,0%, а молодь у віці до 35 років – 41,4%. Допомогу по безробіттю отримували 79,2% осіб, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області впродовж квітня зменшився на 0,1 в.п. і на кінець місяця становив 1,7% населення працездатного віку. Зазначений показник мешканців сільської місцевості перевищив рівень зареєстрованого безробіття мешканців міської місцевості та складав 1,8% проти 1,6%.

Серед зареєстрованих безробітних, які шукали роботу через державну службу зайнятості, 47,0% раніше займали посади службовців, 40,6% – робітників, 12,4% становили особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

За повідомленнями підприємств, кількість вільних робочих місць і вакантних посад на кінець квітня 2016 становила 2,4 тис, що на 9,0% менше, ніж у березні 2016 та на 8,8% – ніж у квітні 2015 року. Найбільша кількість вільних робочих місць спостерігалася в Білоцерківському районі – 537 посад, найменша в місті Ржищів – 10 посад.

Навантаження зареєстрованих безробітних у державній службі зайнятості на одне вільне робоче місце (вакансію) загалом по області у квітні не змінилося та становило 7 осіб. За районами значення цього показника коливалося від 3 осіб в місті Славутич до 35 осіб – у Яготинському районі.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (19,9% від кількості вакансій на кінець квітня) та на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (16,1%). Найменшим був попит підприємств на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства (3,3%).

За сприяння державної служби зайнятості у квітні 2016р. працевлаштовано 2,1 тис. осіб, які мали статус безробітного, або 9,5% від їх загальної кількості.

Серед працевлаштованих осіб 40,7% складали жінки, 31,4% – молодь у віці до 35 років.

Найбільша частка працевлаштованих серед осіб, які мали статус безробітного, спостерігалася у Тетіївському районі (25,9%), а найнижча – у м.Березань (2,2%).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у квітні 2016р. становила 16,3 тис. осіб.

Середній розмір допомоги в квітні порівняно з березнем зменшився на 6,1%, а з квітнем 2015 року збільшився на 14,7% і становив 1766 грн., що дорівнює 128,2% законодавчо встановленого в цьому періоді мінімального рівня заробітної плати (1378 грн).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій1 (далі – підприємства) у січні–березні збільшилася порівняно з відповідним періодом 2015 року на 32,4% і становила 4667 грн. Розмір нарахувань у 3,4 раза перевищив рівень мінімальної заробітної плати (1378 грн.).

Зберігалася значна диференціація розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності. Найвищу заробітну плату в економіці отримували працівники складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту, а серед промислових видів діяльності – з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата в 1,9–11,4 раза перевищила середній показник по економіці області.

Індекс реальної заробітної плати штатних працівників у січні–березні зменшився відносно відповідного періоду попереднього року на 2,8%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати по області2 на 1 квітня 2016 року становила 125,2 млн грн., що дорівнювало 7,0% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2016. Протягом січня–березня відбулося збільшення боргів по зарплаті на 2,0%, або на 2,4 млн грн. Серед видів економічної діяльності збільшилася заборгованість з виплати заробітної плати в сфері операцій з нерухомим майном (на 0,1 млн грн.), будівництва (на 0,7 млн грн.), наукових досліджень та розробок (на 0,8 млн грн.), транспорту (на 0,8 млн грн.), з’явилася – у працівників сфери інформації та телекомунікацій (0,1 млн грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (0,1 млн грн.), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (0,2 млн грн.), складського господарства та  допоміжної діяльності (0,4 млн грн.).

При цьому частково виплачені борги працівникам сільського господарства (0,2 млн.грн) та промисловості (0,6 млн грн.).

Основна частка боргу припадала на підприємства транспорту (92,8%), а в розрізі районів та міст області – на підприємства Бориспільського району (92,2%) та міста Бровари (3,5%).

У структурі загальної суми заборгованості борг економічно активних підприємств складав 6,3% і на 1 квітня 2016 становив 7,9 млн грн.

Кількість працюючих, яким своєчасно не виплачена заробітна плата, на початок квітня 2016р. становила 857 осіб, або 0,2% від загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному з них не виплачено в середньому 9232 грн., що в 1,9 раза більше середньої заробітної плати за березень 2016.

Соціальний захист

У січні–березні 2016 року субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг призначено 68,0 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 36,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 31,6 тис. домогосподарств. Звернулося за цими субсидіями 58,6 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій цього виду у січні-березні 2016 становила 99,2 млн.грн, що у 25,9 раза більше відповідного показника 2015 року, з неї у міських поселеннях – 43,4 млн грн, у сільській місцевості – 55,8 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні становив 1386 грн.

Крім того, 1,1 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, з них у сільській місцевості – 1,0 тис. домогосподарств. Звернулося за цими субсидіями 0,7 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій цього виду у січні–березні становила 1,4 млн грн. (з них 1,2 млн грн. – у сільській місцевості).

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива у березні на одне домогосподарство становив 1711 грн.

У січні–березні загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 5,0 млн.грн.

У січні–березні населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги3, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1,4 млрд грн. (90,6% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у березні на 9,4% і на кінець місяця становила 481,2 млн грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги (крім електроенергії) склав 1 місяць.

У березні мали борг за 3 місяці і більше: за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 18,5% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 18,2%, газопостачання – 18,1%, централізоване водопостачання та водовідведення – 17,7%, вивезення побутових відходів – 16,2%.

Правопорушення

(за даними прокуратури Київської області)

За повідомленням прокуратури, протягом січня-квітня обліковано 13,0 тис. кримінальних правопорушень (що на 27,7% більше, ніж у січні-квітні 2015 р.), з яких 12,6 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 353 – органами прокуратури, 80 – органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 32 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 39,3% – тяжкі та особливо тяжкі (на 0,8 в.п. менше, ніж у січні-квітні 2015 р.).

У загальній кількості злочинів 64,7% становили злочини проти власності, 11,2% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,6% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,7% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,6% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 3,2% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 1,8% – злочини проти правосуддя, 1,2% – злочини проти громадської безпеки, 1,1% – злочини проти громадського порядку та моральності, по 1,0% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина та злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня-квітня обліковано 34 очевидних умисних вбивства і замахи на вбивство (на 9,7% більше, ніж у січні-квітні 2015 р.), 34 умисних тяжких тілесних ушкодження (на 22,7% менше, ніж у січні-квітні 2015 р.), 6 зґвалтувань та замахів на зґвалтування (в 1,5 раза більше, ніж у січні-квітні 2015 р.).

Порівняно із січнем–квітнем 2015 р. кількість шахрайств (993 випадки) збільшилася в 1,5 раза, кількість грабежів (258 випадків), кількість випадків хабарництва (51), кількість крадіжок (6,8 тис. випадків) та кількість розбоїв (86 випадків) збільшилася відповідно на 44,9%, 34,2%, 33,8% та 28,4%.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 2 злочинні організації, до складу яких входило 8 осіб; закінчено 2 кримінальних провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами.

Від злочинів протягом січня-квітня 2016 потерпіло 8,0 тис. осіб (на 26,9% більше, ніж у січні-квітні 2015 р.), із яких 2,8 тис. осіб – жінки, 479 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 84 особи – неповнолітні та 32 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість (4,9 тис. осіб) потерпіла від крадіжок, серед яких 36,0% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 349 осіб, з яких 69 осіб (19,8%) – загинуло.

Серед 1,1 тис. виявлених осіб, які вчинили злочини, 24,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, 14,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 12,9% вчинили злочин у групі; 8,7% – жінки, 4,8% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 61,3%, безробітних – 15,5%.

Ціни

Індекс споживчих цін у січні–квітні 2016р. становив 106,6 % (у відповідному періоді попереднього року – 142,8%).

Продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Найбільше (на 15,6 та 15,2%) подорожчали продукти переробки зернових та фрукти. На 7,4–2,3% зросли ціни на масло, сири, олію, кисломолочну продукцію, молоко, сметану, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, хліб. Водночас на 46,8% знизилися ціни на яйця. На 9,9–2,0% подешевшали сало, рис, м’ясо та м’ясопродукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням алкогольних напоїв – на 6,8%.

Суттєвим фактором, що вплинув на зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 28,5%, була сезонна зміна тарифів на природний газ на 52,3%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 5,2% пов’язано з подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 7,0%. Крім того, стали дорожчими амбулаторні послуги та послуги лікарень на 2,9% та 1,9% відповідно.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,2% зумовлено подорожчанням палива та мастил на 5,2%, перевезень залізничним транспортом на 4,2%. Разом з тим знизилися ціни на автомобілі на 4,6%.

У сфері відпочинку і культури ціни зросли на 11,5%, в основному через подорожчання туристичних послуг на 41,5%.

Промисловість

Індекс промислової продукції у січні-квітні порівняно з січнем-квітнем 2015 р. та у квітні  порівняно з попереднім місяцем становив відповідно 110,6% та 106,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції проти січня–квітня 2015р. зменшився на 9,2%, у переробній промисловості збільшився на 9,8%.

На підприємствахіз виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції за січень-квітень 2016 становив 102,4%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно з січнем-квітнем 2015 р. індекс промислової продукції збільшився  майже в 2 рази.

На підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності за січень-квітень індекс промислової продукції склав 96,9%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції за  січень-квітень індекс продукції становив 95,9%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів індекс промислової продукції проти січня-квітня 2015 р. зменшився на 33,0%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції у січні–квітні п.р. обсяги виробництва продукції збільшилися на 14,8%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування індекс промислового виробництва за січень-квітень становив 132,4%.

У машинобудуванні індекс промислової продукції за підсумками січня-квітня становив 126,2%, на підприємствах із виробництва автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів та інших транспортних засобів – 110,2%.

На підприємствах із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги продукції за січень-квітень 2016 р. порівняно з січнем-квітнем 2015 р. збільшились на 16,0%. За січень-квітень 2016 р. вироблено 1631,7 млн кВт. годин електроенергії, що на 503,0 млн.кВт.годин (на 44,6%) більше, ніж за січень-квітень 2015 р.

Сільське господарство

У січні-квітні індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем-квітнем 2015 р. становив 94,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 92,0%, у господарствах населення – 103,5%.

У січні–квітні реалізовано на забій 93,4 тис. т худоби та птиці (у живій вазі), що на 11,9% менше порівняно з січнем–квітнем 2015 р., вироблено 141,5 тис. т молока (на 0,9% більше) та 869,3 млн.шт. яєць (на 5,3% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 30%, 51% та 15%.

За розрахунками, на початок травня загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 143,2 тис. голів (на 1,5% менше, ніж на 1 травня 2015 р.), у т.ч. корів – 70,4 тис. голів (на 4,1% менше); свиней – 490,8 тис. голів (на 8,3% менше), овець  та  кіз – 38,8  тис. голів  (на  3,2%  більше),  птиці –  24,2 млн голів (на 3,7% менше). У господарствах населення утримувалось 38% загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 51%; свиней – 26%, овець і кіз – 82%, птиці всіх видів – 22%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень-квітень 2016 р. порівняно з січнем-квітнем 2015 р. зросли на усі основні види продукції, з них найбільше на насіння ріпаку й кользи (у 1,9 р.б.), жито (у 1,8 р.б.) та картоплю (у 1,7 р.б.).

На 1 травня в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 589,9 тис. т зерна (на 27,9% менше, ніж на 1 травня 2015 р.), у т.ч. 153,1 тис. т пшениці, 35,9 тис. т ячменю, 384,4 тис. т кукурудзи, 1,5 тис. т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 360,3 тис. т зерна (на 21,8% менше). Запаси насіння соняшнику становили 68,5 тис. т (на 26,0% менше, ніж на 1 травня 2015 р.).

Будівництво

Підприємствами Київської області у січні–квітні 2016р. виконано будівельних робіт на суму 774,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2016р. порівняно з січнем-квітнем 2015 р. становив 139,4%.

У січні-квітні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. відбулось зростання темпів будівництва будівель на 30,7%, у т.ч. житлових будівель – на 8,0% та нежитлових – на 59,1%. Будівництво інженерних споруд збільшилося у 1,6 раза.

За видами будівельної продукції обсяги виконаних будівельних робіт у звітному періоді розподілились таким чином: на будівництві будівель 498,1 млн грн. (64,3% загального обсягу будівельних робіт, з них на будівництві житлових будівель – 223,5 млн грн. та нежитлових – 274,6 млн грн. (28,9% та 35,4% відповідно), на будівництві інженерних споруд – 276,0 млн грн. (35,7%).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 90,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 5,0% та 4,1% відповідно.

Підприємствами Києво-Святошинського, Вишгородського районів та міста Бориспіль виконано 48,5% загального обсягу будівництва.

У січні-березні у Київській області прийнято в експлуатацію 361,9 тис.м2 загальної площі житла, що на 16,9% більше ніж у січні-березні 2015 р.

Значну частину (52,9%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 46,1% – у будинках із двома й більше квартирами та 1,0% – у гуртожитках.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 147,9 тис.м2 загальної площі житла (40,9% загального обсягу), у сільській місцевості – 213,9 тис.м2(59,1%).

За рахунок коштів державного бюджету прийнято в експлуатацію 3514 м2 загальної площі житла (1,0% від загального обсягу).

Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 36,7 тис.м2. Загальна площа прийнятих в експлуатацію дачних та садових будинків порівняно з січнем–березнем 2015 р. збільшилась у 2,1 раза.

Наростили обсяги житлобудування порівняно з січнем-березнем 2015р. 7 міст та 11 районів області. Серед них найбільше – у Іванківському районі та містах Біла Церква та Фастів.

Більше половини загального обсягу житла (64,2%) прийнято в експлуатацію у Києво-Святошинському, Броварському районах та місті Ірпінь.

У січні-березні прийнято в експлуатацію 4305 квартир. Середній розмір квартири, збудованої у січні-березні становив 83,2 м2загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 93,3 м2, у міських поселеннях – 71,8 м2.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів Київської області у І кварталі 2016р. становив 325,2 млн.дол. США, імпорту – 652,0 млн дол. Порівняно із І кварталом 2015 р. експорт зменшився на 8,5%, імпорт – на 6,3%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 326,8 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,50.

Зовнішньоторговельні операції з товарами проводилися з партнерами із 148 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 122,5 млн.дол., або 37,7% від загального обсягу експорту області, та збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 27,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Китаю, Німеччини, Російської Федерації, Індії, Італії, Іспанії, Єгипту, Нідерландів, Іраку та Oб’єднаних Арабських Емiратів.

Серед основних країн-партнерів порівняно з І кварталом 2015 р. експорт товарів до Єгипту скоротився на 40,5%, Індії – на 28,8% та Російської Федерації – на 10,7%. При цьому експортні поставки до Італії збільшилися на 75,4%, Іспанії – на 48,9%, Іраку – на 40,6%, Oб’єднаних Арабських Емiратів – на 28,9%, Нідерландів – на 27,7%, Німеччини – на 22,0% та Китаю – на 16,9%.

Основу товарної структури експорту області складали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, живi тварини; продукти тваринного походження, готові харчові продукти, маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, механічні та електричні машини, полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них, деревина i вироби з деревини.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 317,3 млн.дол., або 48,7% від загального обсягу імпорту, та збільшився проти відповідного періоду минулого року на 8,3%.

Найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Китаю, США, Польщі, Російської Федерації, Білорусі, Франції та Туреччини.

Проти І кварталу 2015р. серед найбільших країн-партнерів імпорт товарів з Білорусі зменшився у 3,5 раза, Російської Федерації – на 42,2%, Китаю – на 27,6% та Польщі – на 25,4%. Поставки товарів з Туреччини зросли у 2,4 раза, США – на 62,6%, Німеччини – на 45,0% та Франції – на 11,3%.

Основу товарної структури імпорту області складали механічні та електричні машини, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, продукти рослинного походження, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, живi тварини; продукти тваринного походження, недорогоцінні метали та вироби з них, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, готові харчові продукти, мінеральні продукти, маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особамипідприємцями) у січні-квітні 2016 р. становив 16,8 млрд грн., що на 5,0% більше обсягу січня-квітня 2015 р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні-квітні 2016 р. становив 10,3 млрд грн., що в порівнянних цінах на 10,4% більше обсягу січня-квітня 2015 р.

Обсяг роздрібного товарообороту у квітні 2016 р. становив 2,9 млрд.грн і в порівнянних цінах проти квітня 2015 р. збільшився на 20,2%, проти березня 2016 р. –  на 13,0%.

У квітні 2016 р. через мережу автозаправних станцій (515 одиниць) продано у роздріб світлих нафтопродуктів, газу скрапленого та стисненого для автомобілів на загальну суму 598,4 млн грн., з якої 332,0 млн грн. (55,5%) – роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного, 195,7 млн грн. (32,7%) – від продажу газойлів (палива дизельного), 67,7 млн грн. (11,3%) – від продажу пропану і бутану скраплених, 3,0 млн грн. (0,5%) – від продажу газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану).

Транспорт

За січень-квітень 2016 р. підприємствами транспорту перевезено 1905,1 тис. т вантажів, порівняно з січнем-квітнем 2015 р. обсяги перевезень вантажів зросли на 2,4%. Вантажооборот склав 580,9 млн ткм (71,3% від обсягу січня-квітня 2015 р.).

У січні-квітні 2016 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 31,4 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 755,6 млн пас.км, що проти січня-квітня 2015 р. становило 70,9% та 92,6% відповідно.

Обсяги пасажирських автоперевезень (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-квітень 2016 р. склали 28,7 млн пасажирів, або 70,1% від обсягів перевезень пасажирів у січні-квітні 2015 р., у тому числі маршрутні – 18,6 млн. пасажирів; пасажирооборот склав 738,4 млнтпас.км (92,8% від обсягу січня-квітня 2015 р.), у тому числі маршрутний – 496,1 млн.пас.км.

Авіаційним транспортом з аеропортів області за січень-квітень 2016 р. відправлено 1,1 млн пасажирів, 0,6 тис. т пошти та 2,8 тис. т вантажів.

За І квартал 2016 р. підприємствами надано послуг пошти та зв’язку на 545,1 млн грн., що у порівнянних цінах становило 97,2% проти І кварталу 2015 р. Доходи послуг зв’язку для населення становили 319,2 млн грн. (85,9% від І кварталу 2015 р.). Найбільшу питому вагу в обсязі доходів, отриманих від населення, склали послуги рухомого (мобільного) зв’язку – 65,0%.

1 Дані наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

2 Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб підприємців

3 Без урахування електроенергії.

Джерело: КОДА

One thought on “СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ 2016 РОКУ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *